Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

I. 20.10.2021r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do Projektu pn.:

 

"Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku"

 

 

 

 

II. 02.09.2021r.

 

Protokół z otwarcia ofert złożonych do postępowania prowadzonego

 

z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do Projektu pn.:

 

"Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku"

 

 

 

 

 

 

III. 23.08.2021r.

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

 

IV. 23.08.2021r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

V. 19.08.2021r.

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

 

VI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w II postępowaniu z dnia 14.05.2021r.

- załącznik (protokół)

 

VII. Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.05.2021r. - II postępowanie

- załącznik (protokół)

 

VIII. Pytania oraz odpowiedzi dotyczące postępowania

 

IX. Zapraszamy do składania ofert w II postępowaniu 23.04.2021r.

       ( dokumenty w zakładce "Do pobrania" )

  • Uprzejmie informujemy, iż oferty można również składać elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności

 

X. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 19.04.2021r.

- załącznik

 

XI. Protokół z otwarcia ofert z dnia 02.03.2021r.

- załącznik (protokół)