Ułatwienia dostępu

Do pobrania

 

23.04.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W II POSTĘPOWANIU

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Wersja edytowalna

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

- Wersja edytowalna

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca

i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wersja edytowalna

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Dworcowa 2

 

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

 

przy ulicy pismo AAB.6743.418.2020 z dnia 23.11.2020 r.

 

Dworcowa 9

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.417.2020 z dnia 05.11.2020 r.

 

Dworcowa 14

- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych

na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nr K/308/2020 z dnia 24.03.2020 r.

- pozwolenie na budowę decyzja nr 678/2020 z dnia 05.11.2020 r.

 

Dworcowa 18

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.354.2020 z dnia 28.09.2020 r.

 

Dworcowa 21

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.347.2020 z dnia 23.09.2020 r.

 

Dworcowa 22

- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obiektach

wpisanych do rejestru zabytków nr K/555/2020 z dnia. 21.05.2020 r. (remont elewacji)

oraz K/791/2019 z 02.07.2019 r. (wymiana stolarki otworowej)

- pozwolenie na budowę decyzja nr 470/2020 z dnia 21.08.2020 r.

 

Dworcowa 24

- pozwolenie, decyzja na prowadzenie robót budowlanych nr 641/2020

pismo AAB.6740.590.2020 z dnia. 21.10.2020 r.

 

Dworcowa 29

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.348.2020 z dnia 22.09.2020 r.

 

Dworcowa 30

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.343.2020 z dnia 23.09.2020 r.

 

Dworcowa 31

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.344.2020 z dnia 19.11.2020 r.

 

Dworcowa 32

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.444.2020 z dnia 01.12.2020 r.

 

Jagiellońska 16

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.298.2020 z dnia 27.08.2020 r.

 

Rycerska 1

- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obiektach

wpisanych do rejestru zabytków nr K/916/2020 z dnia. 11.08.2020 r.

- pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych nr 766/2020 z dnia 09.12.2020 r.

 

Szymanowskiego 2

- pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obiektach

wpisanych do rejestru zabytków nr AZ.4125.103.2020 z dnia. 06.10.2020 r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM I DWORCOWA 2

TOM II DWORCOWA 9

TOM III DWORCOWA 14

TOM IV DWORCOWA 18

TOM V DWORCOWA 21

TOM VI DWORCOWA 22

TOM VII DWORCOWA 24

TOM VIII DWORCOWA 29

TOM IX DWORCOWA 30

TOM X DWORCOWA 31

TOM XI DWORCOWA 32

TOM XII JAGIELLOŃSKA 16

TOM XIII RYCERSKA 1

TOM XIV SZYMANOWSKIEGO 2

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną

 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Oferta w pliku edytowalnym

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca

i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Dworcowa 2

 

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

 

przy ulicy pismo AAB.6743.418.2020 z dnia 23.11.2020 r.

 

Dworcowa 9

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.417.2020 z dnia 05.11.2020 r.

 

Dworcowa 14

- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych

na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nr K/308/2020 z dnia 24.03.2020 r.

- pozwolenie na budowę decyzja nr 678/2020 z dnia 05.11.2020 r.

 

Dworcowa 18

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.354.2020 z dnia 28.09.2020 r.

 

Dworcowa 21

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.347.2020 z dnia 23.09.2020 r.

 

Dworcowa 22

- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obiektach

wpisanych do rejestru zabytków nr K/555/2020 z dnia. 21.05.2020 r. (remont elewacji)

oraz K/791/2019 z 02.07.2019 r. (wymiana stolarki otworowej)

- pozwolenie na budowę decyzja nr 470/2020 z dnia 21.08.2020 r.

 

Dworcowa 24

- pozwolenie, decyzja na prowadzenie robót budowlanych nr 641/2020

pismo AAB.6740.590.2020 z dnia. 21.10.2020 r.

 

Dworcowa 29

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.348.2020 z dnia 22.09.2020 r.

 

Dworcowa 30

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.343.2020 z dnia 23.09.2020 r.

 

Dworcowa 31

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.344.2020 z dnia 19.11.2020 r.

 

Dworcowa 32

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.444.2020 z dnia 01.12.2020 r.

 

Jagiellońska 16

- zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

przy ulicy pismo AAB.6743.298.2020 z dnia 27.08.2020 r.

 

Rycerska 1

- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obiektach

wpisanych do rejestru zabytków nr K/916/2020 z dnia. 11.08.2020 r.

- pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych nr 766/2020 z dnia 09.12.2020 r.

 

Szymanowskiego 2

- pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obiektach

wpisanych do rejestru zabytków nr AZ.4125.103.2020 z dnia. 06.10.2020 r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM I DWORCOWA 2

TOM II DWORCOWA 9

TOM III DWORCOWA 14

TOM IV DWORCOWA 18

TOM V DWORCOWA 21

TOM VI DWORCOWA 22

TOM VII DWORCOWA 24

TOM VIII DWORCOWA 29

TOM IX DWORCOWA 30

TOM X DWORCOWA 31

TOM XI DWORCOWA 32

TOM XII JAGIELLOŃSKA 16

TOM XIII RYCERSKA 1

TOM XIV SZYMANOWSKIEGO 2

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną